Produksjonsmedarbeider – Slanger

NEWS

All the latest news and developments from Fluid Control

 

Stilling: Produksjonsmedarbeider -Slanger 

 

May 15, 2019 | News

Vi søker personer som kan ta roller innen vår slangeavdeling.

1. Hovedoppgaver:

 • Slangeproduksjon
 • Montering og demonting av utstyr
 • Utover daglige hovedoppgaver kan Fluid Control Services pålegge arbeidstaker arbeidsoppgaver i henhold til bedriftens behov
 • Trykktesting
 1. Ansvar:
 • Ansvarlig for sikker jobb av arbeidet i samsvar med Fluid Control Service’s QHMS system, rutiner og prosedyrer
 • Ansvarlig for rapportering og oppfølging av hendelser.
 • Gjennomføre kvalitetssikring knyttet til utnevnt arbeid.
 • Utføre teknisk kvalitetssikring i dokumenter og tegninger i prosjektaktiviteter.
 • Ansvarlig for å hensynta Fluid Control Service’s miljøaspekter i utnevnt arbeid.

3. Kompetansekrav

 • Fagbrev og 3-5 års, relevant erfaring kan vurderes
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Teknisk og mekanisk forståelse, pliktoppfyllende og har god orden.
 • God kunnskap om offshore standarder og forskrifter.
 • God skriftlig og muntlig norsk og engelsk ferdigheter

4. Personlige egenskaper

 • Uavhengig, sosial og samarbeidsvillig
 • Evne til å arbeide i team og strukturere arbeidet etter aktivitet og behov.
 • Evne til å jobbe målrettet for å oppnå gode resultater.
 • Resultat orientert

Other news

45m long 15 part Hydraulic Umbilical

45m long 15 part Hydraulic Umbilical

In cooperation with Umbilicals International FCS has recently delivered a 45m long 15 part hydraulic umbilical to be used onboard a Petrobras drillship offshore Brazil.